top of page

Hvem er vi?

Hjemlighed vs. institution
 

Børnehjørnet er en privat daginstitution med plads til 50 børn fordelt på 15 vuggestuepladser og 35
børnehavepladser.
 

Her vægtes tryghed, nærvær, stabilitet, og faglighed højt.
Vores mål er at skabe et sted som bygger på fællesskab, hvor vi sammen er med til at skabe et fantastisk
sted, hvor både forældre og børn føler sig hjemme.
I Børnehjørnet er vi 8 pædagoger, 1 Pædagogisk assistent, 4 medhjælper,  2 faste
vikarer og 1 køkkenleder.

 

Vi har åben mandag - fredag kl.6.00- 17.00
Lukkedage: weekend, helligdage, samt 24. og 31. december
I dagligdagen er vores fokusområder sprog

I vuggestuen arbejdes der bl.a. med babytegn, fortællelyst, fagte-sange og Bravoleg
 

I børnehaven: sang, rim og remser, fortællelyst og samtaleform-tale/lytte, dialogisk læsning
Natur og udeliv i form af bl.a. bålmad, bondegårdsbesøg og opdagelsesture på legepladsen og i den
omkringliggende natur.
Motorik i form af bl.a. svømning, aktiviteter i hallen og børneyoga

bottom of page